Mari Memimpin

Wujudkan ide-ide untuk membuat perubahan ke dalam langkah nyata. Hentikan gerutu dan menuding semua pihak. Singsingkan lengan, luangkan waktu, dan mari tuangkan dan elaborasi ide dan pikiran, berkolaborasi dan bergerak di dalam wadah YPAB untuk membuat  berbagai macam perubahan dan karya nyata!

“The reasonable man adapt himself to the world, the unreasonable one persist in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man” George Bernard Shaw

Teman-teman, pernah tidak melihat suatu keadaan yang tidak menyenangkan di sekitar kalian? Lalu terlintas dipikiran “Ah, kalau saja seseorang berbuat sesuatu walaupun itu kecil, perubahan itu akan membuat keadaan menjadi lebih baik!”

Untuk berubah kita perlu menjadi penggerak. Penggerak tidak pernah menyalahkan keadaan atau mengkiritisi kekurangan yang dimiliki. Sebaliknya, ia aktif membuat ide, bermimpi, berkolaborasi dan mengerahkan sumber dayanya yang ada untuk bergerak ke arah yang lebih baik.

Jadilah seseorang itu, jadilah pemimpin!

Apabila teman-teman mempunyai ide-ide untuk membuat perubahan, kirimkan ide kalian kepada kami, dan wujudkan bersama kami!